ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

لوله پیتو ویژه ماژول های سنجش فشار باد

وضعیت : ناموجود

لوله پیتو ویژه ماژول های سنجش فشار باد

قیمت : 26,000 تومان

وضعیت تمام شده

مشخصات

توضیحات بیشتر

لوله پیتو (به انگلیسی: Pitot tube) لوله‌ای است در مسیر جریان سیال که فشار داخل آن با فشار کل محیط برابر است. لوله‌های پیتو کاربرد محدودی در صنایع دارند. زیرا به راحتی توسط یک ماده خارجی مسدود می‌شوند و دقت آنها به پروفایل سرعت که اندازه‌گیری آن مشکل است بستگی دارد. کاربرد عمده آن‌ها اندازه‌گیری سرعت جریان هوای کم سرعت در سیستم‌های تهویه‌است و بیشتر برای اندازه گیری بده (دبی) گازها به کار می‌روند. لوله‌های پیتو وسیله‌ای جهت اندازه‌گیری سرعت محلی جریان است. لوله پیتو شامل دو لوله‌است که یکی به نام لوله ایستا در راستای جهت جریان است. دو پایه لوله‌ها توسط پایه‌های یک نمایشگر (یا یک وسیله معادل جهت اندازه گیری اختلاف فشار) به هم وصل شده‌اند. لوله‌های ایستا به دلیل این‌که هیچ گونه مولفه سرعتی عمود بر سطح مقطع آن وجود ندارد فشار استاتیکی را اندازه‌گیری می‌کند. بر حسب هد می‌توان گفت Impact Tube هد فشار استاتیکی به اضافه هد سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. اختلاف فشار اندازه گیری شده در لوله پیتو متناسب با مجذور سرعت است.

u=C (2g (ρman- ρ) Δh/ρ)1/2 u = سرعت جریان سیال c = ضریب تصحیح g=9.8m/s2 ρman=چگالی سیال داخل مانومتر ρ=چگالی سیال جاری Δh=اختلاف ارتفاع سیال در دو طرف لوله پیتو

نظرات کاربراننام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر